Bliv oprettet på varmelagre.dk

Herunder finder du oplysninger om, hvordan et varmelager kommer med på varmelagre.dk.

HVEM KAN VÆRE MED?

Hjemmesiden varmelagre.dk er tiltænkt store varmelagre, der er etableret i tilknytning til et fjernvarmesystem, men som udgangspunkt kan alle store varmelagre blive tilkoblet, hvis de kan levere de data, som bliver benyttet til visning af opladning, afladning, temperaturer m.v. jf. beskrivelsen nedenfor.

HVAD KOSTER DET AT BLIVE TILSLUTTET?

Prisen for at blive tilsluttet er et engangsbeløb på DKK 4.000 ekskl. moms, som faktureres af easynet ApS efter tilslutning af varmelageret.

HVORDAN BLIVER JERES ANLÆG OPRETTET?

Proceduren for oprettelse er som følger:

 1. Klik på knappen ”Opret varmelager” nedenfor. Ønsket om oprettelse skrives i en mail til easynet. Derefter modtager man en vejledning i oprettelsen (hvor nedenstående procedure også fremgår) og et login.
   
 2. Udfyld oprettelsesformularen med generelle grunddata om varmelageret, der modtages efterfølgende.
   
 3. Tilpas datafeed i henhold til nedenstående specifikation og send til det til den FTP-server, der angives i vejledningen som man modtager automatisk ved oprettelsen.
   
 4. Når der modtages aktive data fra lageret, vil det blive synligt på varmelagre.dk. 

KRAV TIL DATAFEED

Datafeed skal indeholde som angivet herunder. Dog bemærkes det, at ”Toptemperatur” og ”Bundtemperatur” udelades for borehulslagre, mens ”Middeltemperatur” kun inkluderes for borehulslagre.

 

PARAMETER
  

ENHED

ANTAL DECIMALER

Aktuel opladningseffekt 

kW

0

Aktuel afladningseffekt 

kW

0

Energiindhold i lager

MWh

1

Middeltemperatur i lager

°C

1

Tilgangstemperatur til lager

°C

1

Afgangstemperatur til lager

°C

1

Bundtemperatur i lager 

°C

1

Bundtemperatur i lager

°C

1  

 

Der bruges ',' (komma) som decimalseparator. Værdierne skal være semikolonsepareret. Det er vigtigt at værdierne leveres i den rækkefølge, de er listet ovenfor.

Det mest almindelige er, at varmelageret lægger en tekstfil op på en FTP-server hos easynet hvert 5. minut med de aktuelle værdier. Filen skal blot indeholde en linje med ovenstående data. Hvis ikke alle værdier kan leveres, er det vigtigt at felterne for de manglende værdier efterlades tomme, så der altid er 7 semikoloner/separatorer i linjen. Indholdet i txt-filen kan fx være:

20070;0;772,0;;87,0;40,0;37,0;84,0

hvis

 • Den aktuelle opladningseffekt er 20070 kW
 • Den aktuelle opladningseffekt er 0 kW
 • Energiindholdet i lageret er 772,0 MWh
 • Der er tale om et damvarmelager og middeltemperaturen derfor ikke skal angives
 • Tilgangstemperaturen til lageret er 87,0 °C
 • Afgangstemperaturen til lageret er 40,0 °C
 • Temperaturen i bunden af lageret er 37,0 °C
 • Temperaturen i toppen af lageret er 84,0 °C

 

SIKKERHED

Det er til enhver tid op til fremsenderen af varmelager-data at sørge for den nødvendige sikkerhed for deres anlæg. IT-sikkerhed er højt prioriteret af easynet og bør også være det hos ejere af store varmelagre - uanset om de kobles til varmelagre.dk eller ej. For en god ordens skyld skal det nævnes, at hverken easynet, Dansk Fjernvarme, Energistyrelsen eller PlanEnergi på nogen måde kan drages til ansvar for eventuelle fejl, skader, datanedbrud eller lignende ifm. opkoblingen til varmelagre.dk.

 

Send os en mail og start processen til at blive oprettet på varmelagre.dk, klik på knappen nedenfor og send os dit værknavn og dine kontaktinformationer.

 

 

OPRET VARMELAGER

I am not human hair wigs uk person. I bought this unit for someone else. I tried it on since I have a bigger head than most. Took it out of the package and it is a perfect fit. Nothing was done to it. Package to head and it looks great. My daughter has been looking for brazilian hair and would now like to order this one. It is full and a nice length this is 22inches The curls are amazing and the lace wigs uk just adds a little something extra. Delivery was quick two days. I was concerned about the smell the other reviews talked about. But there was no smell with this lace wigs uk at all. I will update the review once it has been worn and washed to comment on the shedding. So far so good. Excellent quality and value for the human hair wigs. I waited a few weeks to finally give a full review on this hair and this hair is the most bomb hair that I have purchased from amazon. I have recieved 18 inches and it is very much true to length.