Kilder til yderligere information

I forbindelse med IEA SHC Task 45 "Large Scale Solar Heating and Cooling Systems" er der bl.a. udarbejdet følgende faktablade (på engelsk):

Seasonal storages – Bore hole heat storage – Guidelines for materials & construction

Seasonal storages – Water pit heat storage – Guidelines for materials & construction